درس 9- به خود رسیدن یعنی اعتماد به نفس

به خود رسیدن یعنی داشتن اعتماد به نفس و توجه به خود.

حدیثی داریم که حتما قبل از خروج از خانه به آینه نگاه کنید.پیامبرعزیز  ما،همیشه با خود،شانه و آینه و مسواک همراه داشتند  و از عطر استفاده می کردند . اینها همه یعنی:توجه به خود و خودشیفتگی. به خود رسیدن،به هیچ وجه نشانه لوس و افاده ای بودن نیست. برنامه هایی برای تفریح و سرگرمی خود داشته باشید.به آرامش ، استراحت و نیازهای ضروری خود،بسیار توجه کنید. ورزش کنید.

ادامه مطلب

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید