درس 8 - به خود برسید

 

به خود برسید.

اعتماد به نفس،خودپرستی نیست!

شاید با آنچه تا کنون گفتیم،گمان برده باشید که اعتماد به نفس نوعی خودپرستی است.اما باید توجه داشته باشید که خودشیفتگی با خودپرستی خیلی متفاوت است.گرایش خودپرستی این است،که خدایا،نه اراده تو که اراده خودم کرده شود!می خواهم عمرم را چنانکه دلم می خواهد،به انجام برسانم،بیگانه از تو و دیگران!از همین روست که گفته می شود خودپرستی از بت پرستی بدتر است و کمال شرک است. اما گرایش اعتماد به نفس،این است:خدایا با فروتنی و تواضع به قدرت و توانایی تو یقین دارم و باور دارم که تو تا یاورم هستی،همواره پیروز و موفقم. شخصی

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 17 بازدید