درس 7 - فداکاری بیش از حدنکنید

فداکاری بیش از حد

ما زمانی می توانیم واقعا انسان فداکار و مثمر ثمری برای دیگران باشیم،که خود ،باشیم!!.

اگر شما می خواهید به دیگران روحیه بدهید و یا اعتماد به نفس آنها را افزایش دهید،باید خودتان روحیه عالی داشته باشید و داشتن روحیه عالی به توجه به خود نیاز دارد. مفهوم فداکاری ،بیش از همه برای مادران، بد جا افتاده است. مادران اغلب به نیازها و عواطف خود بی توجهند. سلامتی،آرامش و استراحت خود را نادیده می گیرند و همه چیز را برای فرزند خود،فدا می کنند. جالب آنکه فکر می کنند اگر اینگونه باشند مادر فداکارتر و بهتری هستند. مادری،در حین

ادامه مطلب

 

/ 0 نظر / 20 بازدید