تفکر استراتژیک - سرمایه مورد نیازمان را چگونه بدست...


هوالعزیز

سرمایه مورد نیازمان را چگونه بدست آوریم ؟
و ابتدا باید یک تعریف طلایی  از " سرمایه " را تقدیم نمایم :
" سرمایه " عبارت است از " انباشت ظرفیت تولیدی " .
اینک تعریف را مورد بررسی قرار می دهیم . چرا ما یک عدد چک پول را از مصادیق سرمایه محسوب می کنیم ؟ زیرا به معنای اینست که در جایی  "تولیدی " صورت پذیرفته و سپس با این چک پول مورد معاوضه قرار گرفته است . بر این اساس هم آن تولید ( به معنای اعم که شامل خدمات نیز می باشد  ) که به عنوان مثال می تواند یک دستگاه رادیو باشد عاملی است از انباشت ظرفیت تولیدی و هم این چک پول .
اگر چنین است ، در اینصورت بر طبق قانون مزرعه ، تنها راه بدست آوردن سرمایه ، کاشت ، داشت و سرانجام برداشت سرمایه خواهد بود !
اینک به عنوان یک تمرین ، مصادیق

ادامه مطلب

/ 0 نظر / 15 بازدید